×

Xác định nhanh trạng thái đất từ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

07/11/2016

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standard Penetration Test - SPT) là một trong các phương pháp khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng các công trình khác nhau. Thí nghiệm được tiến hành bằng cách đóng một mũi xuyên có dạng hình ống mẫu vào trong đất từ đáy một lỗ khoan đã được thi công phù hợp cho thí nghiệm. Quy cách mũi xuyên, thiết bị và năng lượng đóng đã được quy định. Số búa cần thiết để đóng mũi xuyên vào đất ở các khoảng độ sâu xác định được ghi lại và chỉnh lí. Đất chứa trong ống mẫu được quan sát, mô tả, bảo quản và thí nghiệm như là mẫu đất xáo động.

Sức kháng xuyên tiêu chuẩn (Standard Penetration resistance), Nspt là số búa cần thiết để đóng mũi xuyên vào trong đất nguyên trạng 30 cm với quy cách thiết bị và phương pháp thí nghiệm đã được quy định.

1. Đối với đất rời

NSPT

TRẠNG THÁI

DR (ĐỘ CHẶT TƯƠNG ĐỐI)

0

rất rời rạc

0

4

rời rạc

15

10

chặt vừa

35

30

chặt

65

50

rất chặt

85

 

 

2. Đối với đất dính (Sét, sét pha, cát pha)

NSPT

TRẠNG THÁI

ĐỘ SỆT (B)

TRẠNG THÁI

0

chảy

<0

rất cứng

2

dẻo chảy

0

nửa cứng

4

dẻo mềm

0.25

dẻo cứng

8

dẻo cứng

0.5

dẻo mềm

15

nửa cứng

0.75

dẻo chảy

30

cứng

1

chảy

50

rất cứng

   


 

Công ty Cổ Phần GeoMaps

Địa chỉ: 357A/17 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 0903 03 80 15 - Email: hotro@geomaps.vn

Geomaps Corporation © 2015. All rights reserved | Thỏa thuận sử dụng | Quy định bảo mật

Đã thông báo Bộ Công Thương