×

Geotechnical Investigation Methods – Phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật

24/05/2017

Sách mô tả và cung cấp cơ sở cho việc lựa chọn các phương pháp và quy trình cho:

1. Nghiên cứu địa chất môi trường và lập bản đồ các điều kiện bề mặt bao gồm các nguy cơ về đất, đá, nước và địa chất; Lấy mẫu thí nghiệm.

2. Đo lường thí nghiệm các tính chất mẫu tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

3. Các thiết bị hiện trường để đo và ghi nhận các dịch chuyển, biến dạng và áp lực xảy ra tự nhiên hay do các công trình xây dựng.

Geotechnical Investigation Methods – Phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật_content1

Geotechnical Investigation Methods – Phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật_content3

Geotechnical Investigation Methods – Phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật_content2

Công ty Cổ Phần GeoMaps

Địa chỉ: 94F Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 090 33 88 941 - Email: hotro@geomaps.vn

Geomaps Corporation © 2015. All rights reserved | Thỏa thuận sử dụng | Quy định bảo mật

Đã thông báo Bộ Công Thương