×

Geotechnical Engineering Principles and Practices - Địa Kỹ Thuật Lý Thuyết Và Ứng Dụng

13/01/2017

Sách viết rất chi tiết bao gồm từ lý thuyết đến ứng dụng. Phương pháp tiếp cận tích hợp này mang lại cho người đọc sự hiểu biết rộng hơn về địa kỹ thuật. Phần lý thuyết được viết rõ ràng và xúc tích trong khi phần bài tập được minh họa cụ thể bằng các ví dụ xuyên suốt phần lý thuyết và được tổng hợp ở cuối chương.

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 1

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 2

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 3

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 4

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 5

GeoMaps.vn Geotechnical Engineering Principles and Practices [Donald_P.Coduto] Contents 6

Công ty Cổ Phần GeoMaps

Địa chỉ: 94F Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 090 33 88 941 - Email: hotro@geomaps.vn

Geomaps Corporation © 2015. All rights reserved | Thỏa thuận sử dụng | Quy định bảo mật

Đã thông báo Bộ Công Thương