×

Engineering Geology Field Manual - Sổ tay hướng dẫn công tác hiện trường

19/12/2016

Sổ tay này cung cấp rất cụ thể và chi tiết các kiến thức và hướng dẫn thực hiện và lập hồ sơ cho các công tác hiện trường, bao gồm:

  1. Phân loại và mô tả mẫu đá,
  2. Phân loại và mô tả mẫu đất,
  3. Áp dụng các tiêu chuẩn, mô tả và thuật ngữ,
  4. Lập bản đồ, lấy mẫu, thí nghiệm, khảo sát,
  5. Khoan thăm dò,
  6. Logging,
  7. Thu thập dữ liệu nước dưới đât,
  8. Khảo sát địa chất ở vùng có chất thải nguy hại.

Công ty Cổ Phần GeoMaps

Địa chỉ: 94F Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 090 33 88 941 - Email: hotro@geomaps.vn

Geomaps Corporation © 2015. All rights reserved | Thỏa thuận sử dụng | Quy định bảo mật

Đã thông báo Bộ Công Thương