×

22 TCN 355-06 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường

20/04/2017

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất, được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hoà nước. Thí nghiệm này không áp dụng đối với đất có khả năng thoát nước nhanh (như đất loại cát, đất hòn lớn), đất trương nở, đất lẫn nhiều mảnh đá, vỏ sò. Trước khi tiến hành thí nghiệm cần có những thông tin về đất tại vị trí thí nghiệm.

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường thường kết hợp cùng công tác khoan xoay lấy mẫu. Thí nghiệm được thực hiện trong hoặc ngoài các lỗ khoan (ấn trực tiếp từ mặt đất).

Quy trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn ASTM D2573.

Tiêu chuẩn này không quy định các nội dung an toàn lao động. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động được quy định trong Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN259-2000, Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-06 và Pháp lệnh về an toàn lao động hiện hành. 

Công ty Cổ Phần GeoMaps

Địa chỉ: 94F Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 090 33 88 941 - Email: hotro@geomaps.vn

Geomaps Corporation © 2015. All rights reserved | Thỏa thuận sử dụng | Quy định bảo mật

Đã thông báo Bộ Công Thương